Rådgivning med udgangspunkt
i grisens genetiske potentiale

Hornsyld Købmandsgaard har i årtier været landbrugets sparringspartner og rådgiver, når det gælder fodersammensætning og foderstrategi. I forbindelse med fravænning af smågrise er der nogle helt konkrete udfordringer som vi griber lidt anderledes an end de fleste på baggrund af vores indsigt i grisens fysiologi og potentiale.

Siden 1992 har det blot været en beskeden fremgang i tilvæksten hos gris i klimastalden, til trods for en større avlsfremgang. Det tyder på, at der er yderligere resultater at hente i selve tilvæksten.

Vi har fokus på at udnytte grisens genetiske potentiale under fravænningsperioden, blandt andet gennem bedre dokumenteret tilvækst i netop denne kritiske fase. Erfaring med vækstpotentialet under fravænning er værdifuld viden at have, også når grisens vægt for alvor skal forøges.

Foderrådgiver overbeviste avlscenter om valg af protein koncentrat

Munkbro Svineavl ved Holstebro har siden høsten 2018 erstattet fiskemel med Triple A’s sojaproteinkoncentrat. Det ser det store avlsselskab flere fordele ved. Læs hele artiklen her

 

 

På vej ud af zink med Jørn fra Hygebjerggaard

Overgangen til zinkfrit foder nærmer sig, og det skaber usikkerhed hos mange griseproducenter. På Hygebjerggaard ved Horsens er Jørn Degn Pedersen ved at gøre sig klar til omstillingen.

Min bekymring for at skulle af med zinken går på, hvordan grisen vil klare sig. Vil den få mere diarré eller vil den ikke? Skal vi bruge mere medicin, eller skal vi ikke bruge mere medicin?” Sådan siger Jørn Degn Pedersen om de overvejelser han gør sig, i forhold til at skulle fodre uden zink fra juni måned.

Rådgivning fra A-Z

I forbindelse med udfasningen af zink har han haft en tæt dialog med Hornsyld Købmandsgaard om AX3, som er en del af deres sortiment.

”Det er en letfordøjelig proteinkilde, som grisen kan optage skånsomt, og den vil bevirke, at grisen kan udnytte proteinet,”

forklarer han. AX3 er udviklet gennem de seneste fire år i samarbejde med Københavns Universitet. I og med at AX3 udvindes af soja, og ikke fiskemel, er den både nemmere at optage og dermed også mere skånsom for grisen.

Monitorering giver handlemulighed

En vigtig del af arbejdet med at udfase zink handler om at monitorere, hvad der sker, når man justerer i foderblandingerne. Derfor har Jørn Degn Pedersen på forsøgsbasis fået en gennemløbsvægt stillet til rådighed af Hornsyld Købmandsgaard.

Den giver ham mulighed for følge med i, hvilke konsekvenser det har, når han laver ændringer: ”Vægten giver et godt overblik over den daglige tilvækst, og hvad der sker, når vi skifter foder.

Skifter vi for hurtigt, eller skifter vi for langsomt? Det kan vi lynhurtigt se på de kurver, som gennemløbsvægten genererer, og dermed kan vi tilrette vores foderskift eller prøve andre blandinger af.”

Gode råvarer kan skabe resultater

Selvom der er usikkerheder forbundet med overgangen til zinkfrit foder, er Jørn Degn Pedersen optimistisk:

”Måske bliver fodringen dyrere i starten af vækstperioden, men i og med at vi bruger bedre råvarer – og især AX3 – kan det jo være, at de indhenter det, så det enten bliver status quo – eller måske endda bedre.”

Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård