5 klare fordele med AX3®:

  • 68% protein
  • Op til 97% fordøjelighed
  • Høj vandbindingskapacitet
  • Meget lav syrebindingskapacitet (ABC4)
  • Meget høj omsætningshastighed

68% protein
Smågrise har et meget lille foderoptag, hvorfor et koncentreret letfordøjeligt protein sikre grisen en god start. Et sojaproteinkoncentrat af denne type er kendetegnet ved et lavt indhold af antinutrielle faktorer (ANF)og ingen mineraler. ANF og mineraler giver typisk problemer med diarré.
 

Meget høj fordøjelighed
AX3® har en høj vandbindingskapacitet, som bidrager til foderets opholdstid i tarmen. Den øgede viskositet giver en langsommere tømning af tarmen og dermed optimale betingelser for optagelse af næringsstoffer i tyndtarmen samt reduceret risiko for diarré. Den høje fordøjelighed sikrer, at selv små mængder optaget foder giver optimal vækst.

Lav ABC4 værdi
Grisen har ikke brug for, at den bliver tilbudt foder, der binder den smule syre som den selv producere i maven for at kunne omsætte foderet.

AX3® sikrer, at grisens egen syreproduktion får lov til at lave lige nøjagtigt det, som biologien havde tænkt, nemlig at nedbryde og omsætte proteinet og foderet.

ABC4 værdien er udtryk for den maksimale mængde stærk syre eller base, der skal tilføres 1 kg foder for at opnå pH4. Jo lavere, jo bedre.  

Lav PH værdi
Den lave PH i varen understøtter den lave syrebindingskapacitet også kaldet ABC4. Andre proteiner ligger omkring PH6, hvilket ikke er optimalt ift. foderudnyttelsen og nedbrydningen af specielt protein. AX3® har en PH værdi helt nede på 4,25.

Meget hurtig omsætningshastighed
Smågrisens lille mave og korte tarm skal have så optimale muligheder som muligt for at optage proteinet. AX3® er omsat med 80% allerede efter 30 minutter. Proteinet er med andre ord op til 7 gange hurtigere omsat end traditionelle sojaproteiner.

Sådan får grisene høj tilvækst uden diarré
Det er vigtigt at vide, hvad der sker i grisens mavesæk i den kritiske fravænningsperiode. Triple A fortæller derfor om, hvordan man ved en lav syrebindingskapacitet og et højt fordøjeligt protein i foderet, kan undvære zink, undgå diarré og endda opnå højere tilvækst.

 

Resultater efter fravænning:


En lav syrebindingskapacitet reducerer diarré
EU har nu bestemt, at medicinsk zink skal udfases senest til juni 2022. Hvad gør man så? Mange producenter har fundet ud af, at man ved at reducere proteinindholdet i foderet fra 20 til f.eks. 16 procent de første 14 dage kan reducere antallet af diarréer. ”Ved en restriktiv fodring reducerer man ganske vist antal diarréer, men samtidig reduceres grisenes tilvækst med op til 20-25 g pr. dag”, siger, Gilles Langeoire, Ingénieur Conseil, Expert fra Rennes, Frankrig.

Læs mere om hvordan en lav syrebindingskapacitet reducerer diarré og øger tilvæksten ved ved at klikke her >>


Opholdstiden i maven er vigtig
En anden faktor der har betydning for en høj tilvækst uden zink, er foderets opholdstid i maven. Proteinet i smågrisefoderet fordøjes primært i grisens mavesæk. Derfor er foderets opholdstid i mavesækken meget væsentlig. Høj vandbindingskapacitet øger foderets opholdstid i mavesækken og øger proteinfordøjeligheden.

”En længere opholdstid i mavesækken bevirker, at foderets protein er eksponeret længere tid for det proteinnedbrydende enzym pepsin, og dermed øges fordøjeligheden af protein i mavesækken”, siger Francesc Molist, forskningschef på det hollandske forskningscenter Schothorst.

Læs mere om hvordan en høj vandbindingskapacitet øger foderets opholdstid i mavesækken og øger proteinfordøjeligheden ved at klikke her>>


Det rigtige valg af protein
Udover opholdstiden i maven, er valget af proteinkilde også en vigtig faktor for en høj tilvækst uden diarré. Nedbrydningen af proteinet starter i mavesækken ved pH lavere end 4, og foderets lave syrebindingskapacitet (ABC4) er afgørende for en god proteinfordøjelighed hos nyfravænnede smågrise.

Anvendes HP-sojaskrå eller LT Fiskemel, øges foderets ABC4 værdi og besværliggør mavens nødvendige nedsyring af foderet. AX3 derimod sænker foderets ABC4 værdi og hjælper dermed smågrisene til at opnå pH lavere end 4 i mavesækken.

Læs om produktet AX3, som ifølge en ny rapport fra Schothorst Feed Research viser at AX3 er 15 procent mere fordøjeligt end LT Fiskemel.
Klik her for at læse mere >>


Opnå en høj tilvækst
For at opnå en høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug, er det vigtigt ikke at sænke proteinniveauet for meget. Et foder med et relativt højt proteinniveau kan opnås med AX3® uden at det giver større problemer med diarré. Dette blandt andet på grund af den lave ABC4 og den høje fordøjelighed på op til 97%.

 Forsøg har vist, at den største effekt på foderoptag og tilvækst ikke ses i den vækstperiode, hvor smågrisene får tildelt AX3. Den store forskel bliver synlig i sidste fase, hvor grisen har opbygget et bedre vækstpotentiale og evne til at fordøje store mængder af almindelige proteinkilder.

Læs mere om hvordan du kan sikre en høj tilvækst ved at klikke her >>


Bedre fordøjelighed
Valget af proteinkilde er en stor del af løsningen, når medicinsk zink ikke længere er tilladt. AX3 er den eneste proteinkilde med en lav pH og negativ ABC4 værdi. Begge dele hjælper fravænningsgrisen med hurtigere at opnå tilstrækkelig lav pH i mavesækken til at fordøje vegetabilsk protein og reducere skadelige bakterier.

Læs om hvordan du sikre den bedste fordøjelighed ved at klikke her.


Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Lars Kristensen, Salgschef, Svin

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård