Zink kunne udfases med ny proteinkilde i smågrisefoderet


Lav dødelighed og fravænning uden medicinsk zink blev muligt hos Avlscenter Trekanten I/S efter udskiftning af protein-kilden til smågrisene.


I klimastalden køres der efter ædelyst med en tre fase-fodring, hvor der i startblandingen er 6,9 procent AX3 og i blandingen (10-20 kilo) er 7,8 procent AX3.

 

Når det kommer til foder, så spiller omkostningen en mindre rolle i forhold til at sikre, at vi producerer stærke, sunde og en ensartet kvalitet af avlsdyr.

 

Ordene kommer fra Jørgen Skou Hansen, der sammen med sin far, Kai Skou og søster, Louise Skou, ejer og driver Avlscenter Trekanten I/S beliggende ved Fredericia.

Her handler det først og fremmest om at sikre, at alle forhold medvirker til, at det er dyr af ensartet høj kvalitet, der kommer ud til kunderne.

Produktionen på Avlscenter Trekanten består af 2.800 årssøer, hvoraf de 250 er ren Duroc og 160 er ren Yorkshire og resten er til opformering. Desuden drives der 1.100 hektar jord, hvor alt korn går til produktionen af eget hjemmeblandet foder efter den filosofi, at de udover at sikre en høj foderkvalitet også kan holde smitterisikoen på et minimum.

Proteinkilden skiftet ud

I sommeren 2018 blev proteinkilden til smågrisene skiftet ud fra HP300 til AX3 der produceres af Triple A A/S. Det gjorde det samtidig muligt at reducere mængden af fiskemel i blandingen.

Prisen på fiskemel var høj, og da AX3 var prøvet af med positive erfaringer i en af vores andre besætninger, blev det også taget ind her på Lykkeskovgård, forklarer Jørgen Skou Hansen om baggrunden for ændringerne i optimeringen. 

Da de byggede produktionen på Lykkeskovgård i 2016, prøvede de fra begyndelsen at køre uden zink i blanding 1, men erfarede, at de var nødt til at give en blanding med zink i tre dage på gulvet, for at kunne styre diarréen.

Da vi så begyndte på AX3, prøvede vi igen, og denne gang med succes, da kunne vi køre uden, forklarer svineproducenten.

Han er af den holdning, at de lige så godt kan starte med at få zinken ud af foderet nu i stedet for at vente til den endelige skæringsdato for et forbud.

Ifølge Jørgen Skou Hansen skal de naturligvis være endnu mere skarpe på rettidig behandling, når der ikke anvendes zink. Desuden skal grisene mindst veje 7-8 kilo ved fravænning, for at kunne kører problemfrit igennem klimastalden.

Stærke grise

Da staldanlægget på Lykke-skovgård blev opført for tre år siden, blev det med løse søer i farestalden. En løsning som Jørgen Skou Hansen kun kan anbefale til kolleger.

Der er meget mere mælk hos søerne, og der er et helt andet yver på dem. Det, at soen er løs i farestalden, giver både en stærkere so og en stærkere gris.

10 dage efter faring tildeles der smågrisefoder til pattegrisene i farestalden for at vende tarmen til foder. De får den samme blanding (5-12 kilo), som kører videre i klimastalden, så de kender foderet, når de fravænnes efter en diegivningsperiode på 30 dage.

I klimastalden køres der efter ædelyst med en tre fase-fodring, hvor der i startblandingen er 6,9 procent AX3 og i blandingen (10-20 kilo) er 7,8 procent AX3. I slutblandingen er grisene robuste nok til at køre på almindeligt protein i form af sojaskrå.

 


Vi noterer ned, hvis der er nogen der dør af diarré, lyder det fra Jørgen Skou Hansen, der trods fravænning uden zink præsterer en dødelighed i klimastalden på blot 1-1,5 procent.

 

Erfaringsudveksling med slutbrugere

Triple A sælger ikke direkte til slutbruger, men sojaproteinet AX3 forhandles af Vilofoss og DLG samt Hornsyld Købmandsgaard, hvorigennem Avlscenter Trekanten får produktet. Det betyder imidlertid ikke, at Triple A ikke har kontakt til slutbrugere.

Ifølge kommerciel direktør hos Triple A, Jesper Harrestrup Bang, så gør virksomheden netop meget ud af at erfaringsudveksle med slutbrugeren, så ønsker og behov kan føres tilbage til udviklerne.

Vi har et tæt samarbejde med blandt andet Københavns Universitet, og vi bruger løbende mange millioner på forskning og udvikling på blandt andet internationale forsøgsstationer, forklarer den kommercielle direktør, der netop har besøgt Avlscenter Trekanten for at høre til knap et års erfaring med AX3 som proteinkilde i blandingerne.

Udnytter proteinet maksimalt

Jesper Harrestrup Bang forklarer under besøget nærmere, hvorfor Jørgen Skou Hansen netop oplever de positive resultater med AX3.

AX3 er et sojaproteinprodukt, der er fri for mineraler og med en lav syrebindingskapacitet. Det betyder, at mavesyren hos smågrisene ikke først skal opløse mineralerne, men i stedet bare kan udnytte proteinet i den rene form.

Så opnår man i stedet en tilvækst effekt, og det er en god fordøjelighed af proteinet, der reducerer diarréfrekvensen.

Ifølge Jesper Harrestrup Bang har sojaprotein ellers været lidt udskældt. Alligevel er det verdens største kilde til protein i foder og fødevarer, og i den raffinerede form som AX3, hvor proteinkilden ud-nyttes maksimalt, og restpro-duktet blandt andet anvendes til biogas, er det også bære-dygtigt.

Vi opløser først sojaskråen til en form for grød, så vi får en homogen masse. Derefter starter en vaskeproces, hvor alle opløselige mineraler, sukker, fibre og øvrige kulhydrater vaskes ud, så vi får den rene form, der kan udnyttes optimalt, når den adresseres korrekt.

Et produkt i rivende udvikling

Udviklingen bag det sojaproteinprodukt, der i dag forhandles som AX3, startede med forsøg i et pilotanlæg i perioden 2011 til 2014. Siden blev produktet klar til reel produktion på fabrik, hvorefter det er gået stærkt med den kommercielle udrulning, først på det danske marked og siden i lige så høj grad på markeder uden for landets grænser.

Lige nu producerer vi 15.000 ton om året, hvoraf halvdelen går til europæiske lande og halvdelen til hjemmemarkedet. Kapaciteten ligger dog til produktion af 25.000 ton om året, så muligheden for at eskalere foreligger, påpeger Jesper Harrestrup Bang, der på det danske marked har det største salg til smågrisefoder og fjerkræ.

 

    FAKTABOKS - AX3 Digest

  • AX3 er et raffineret protein med en lav syrebindingskapacitet, pH 4,1
  • AX3 øger sundhed, tilvækst og trivelighed hos grise og fjerkræ
  • AX3 produceres af TripleA ved en unik raffinering med vand

 

Artiklen er skrevet af Camilla Bønløkke og blev først bragt i Effektivt Landbrug

Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Lars Kristensen, Salgschef, Svin

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård