En samlet løsning på
udfordringen med medicinsk zink

Tryk på cirklens trekanter for at se mere

 

Optimal proteinoptag med AX3®
Ufordøjet protein giver smågrisene diarré i fravænningsperioden. AX3® sikrer op til 97% optag af protein i dine smågrise og giver en sund tarmflora. AX3® er et gennemafprøvet tilskud til at maksimere tilvækst - dag efter dag.

Hvordan udfaser danske svinebesætninger zink på den bedst mulige måde, uden at det får store konsekvenser for økonomi, produktivitet og dyrevelfærd? Der tales meget om sammensætning af foder, og hvordan protein optages og omsættes til vækst. Men er der en løsning, som både tilgodeser smågrisenes velfærd og samtidig sikrer en fornuftig tilvækst? Det protein, som grisen ikke optager, giver problemer med diarré i fravænningsperioden. Et andet problem er manglende dokumentation for smågrisenes tilvækst under fravænningen.

En samlet løsning på udfasning af zink
Hornsyld Købmandsgaard har i samarbejde med Triple-A udviklet en samlet løsning, som tilgodeser kravet om udfasning af zink i juni 2022 og samtidig giver en dokumenteret høj tilvækst. Smågrisene optager proteinet i AX3® med helt op til 97%, hvilket er langt bedre end andre vegetabilske proteiner. Sammen med god rådgivning om foderperioder i fravænningsperioden og indsigt i grisens fysiologi giver det særdeles gode resultater. Faktisk så gode at vi stiller en gennemløbsvægt til rådighed i din stald, så du får daglig dokumentation for tilvæksten.

Udnyttelse af grisens genetiske potentiale
Vores forsøg med smågrise de første 21 dage efter fravænning viser, at der kan være helt op til 2 kg. ekstra tilvækst ved at bruge AX3® frem for LT fiskemel i foderet.

Vi har i dansk landbrug altid formået at øge effektiviteten på alle parametre, og bevaret konkurrenceevnen på verdensmarkedet, med undtagelse af klimastalden.

 

Kilde: SEGES

En del af løsningen ligger i et mere fordøjeligt protein, bedre rådgivning, samt mere valide data.

Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Lars Kristensen, Salgschef, Svin

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård