Zinkfri med foden på speederen

Der kvitteres med succes i klimastalden for den tid og tålmodighed, der lægges i præsentationen af det første foder til pattegrisene i farestalden. Hornsyld Købmandsgaard peger på potentialet, der ligger lige for, ved at starte fravænningsfasen med rettidig omhu.

 Aloys Laue

Hvis man er dygtig i farestalden til at komme i gang med startfoderet, så er der virkelig et vækstpotentiale, påpeger Aloys Laue, der blandt andet yder staldgangsrådgivning for team svin hos Hornsyld Købmandsgaard.

 

Smågrisenoteringen løfter sig så småt fra et uholdbart bundniveau, og motivationen for at fintune på staldgangen og søge det store poteintiale, der ligger i den danske gris, må naturligt øges i denne tid.

Hos Hornsyld Købmandsgaard lægger man stor vægt på den succesfulde fravænningsfase allerede begynder i farestalden, da udgangspunktet for succes i klimastalden starter her - ikke mindst, når den medicinske zink er ude af spillet.

 - Hvis man er dygtig i farestalden til at komme i gang med startfoderet, så er der virkelig et vækstpotentiale, påpeger Aloys Laue, der blandt andet yder staldgangsrådgivning for team svin hos Hornsyld Købmandsgaard.

- I starten gælder det om at fange pattegrisens opmærksomhed for så langsomt at trappe fodertildelingen op, så alle i kuldet får et betydeligt foderindtag. Selvom det kræver tid og tålmodighed at få grisens opmærksomhed med fodring flere gange dagligt, så er den ædetræning afgørende for fravænningsfasen, understreger
han og fortæller videre, at dem der bruger tiden også har succes, idet fravænningsgrisen kvitterer med et godt foderindtag fra dag ét i klimastalden.

Pas grise, som var det en sport

 - I begyndelsen var vores fokus på, at vi skulle undgå diarré.
Siden har vi arbejdet på også at løfte produktiviteten, fortæller Aloys Laue og salgschef hos Hornsyld Købmandsgaard Lars Kristensen om arbejdet med koncepter målrettet zinkfri fravænning. De understreger begge, at det hele jo i bund og grund handler om indtjening, da alt andet ellers kan være ligegyldigt.

- Hvis man vil have 5-600 g daglig tilvækst, et foderforbrug mindre end 1,65 FEsv pr. kg og en dødelighed under to procent i smågrisestalden, så skal der arbejdes for det, som var det en topsport, lyder det fra Aloys Laue.

- Så er det også muligt at være zinkfri med foden på speederen, påpeger han.

Han undres over, at smågrisetilvæksten på store smågrise fra 7-30 kg (det er jo ikke, hvad vi møder i staldene) i branchen, ifølge tal fra Seges Gris (tabel 3, notat 2115), har ligget mellem 436-461 g pr. dag med et foderforbrug på omkring 1,82-1,93 FEsv pr. kg og en dødelighed på 2,8-3,9 procent de seneste ti år uden
rigtig fremgang. Og det på trods af, at de fleste har benyttet sig af medicinsk zink
som et ekstra sikkerhedsnet.

- Ligeledes oplever vi mange besætninger, hvor man her i 2022 ikke engang kender fravænningsvægten, bemærker Aloys Laue.

Et uforløst potentiale

 - Potentialet ligger bare så meget højere. Ikke mindst med al den rådgivning fra konsulenter, dyrlæger og foderrådgivere, der er tilgængelig. Men »hands on« er nødvendigt, når der arbejdes med biologi. Det er en af forklaringerne på, hvorfor de, der arbejder struktureret, har succes, påpeger Aloys Laue.

Han vurderer, at det blandt andet er derfor, at der ses så store forskelle i dækningsbidrag ude i besætningerne på trods af, at alle grundlæggende har adgang til den samme genetik og de samme muligheder for at skabe succes.

- På besætningsniveau er der store forskelle på hvilke værktøjer, der hjælper besætningen bedst. Derfor er det så vigtigt med HK-opstartsmøderne, understreger han og påpeger, at det er lettere at lægge en fælles plan for overgang fra zink- til zinkfri fodring, end at besætningen starter med at »køre i grøften«, og vi bagefter skal finde ud af, hvad der skulle være gjort anderledes.

 

- Hvis man vil have 5-600 g daglig tilvækst, et foderforbrug mindre end 1,65 FEsv pr. kg og en dødelighed under to procent i smågrisestalden, så skal der arbejdes for det, som var det en topsport, lyder det fra Aloys Laue, der oplever, at mange besætninger ikke engang kender fravænningsvægten. Foto: Aloys Laue

Artiklen blev først bragt i Effektivt Landbrug.

Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Lars Kristensen, Salgschef, Svin

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård