Sådan opnås høj tilvækst uden zink


Et højt protein-indhold samtidig med høj ABC4 i fravænningsfoderet giver et lavt foderindtag og lav daglig tilvækst. Læs her, hvordan tilvæksten øges uden brug af medicinsk zink

Øget tilvækst uden zink 

Det er vigtigt at vide, hvad der sker i grisens fordøjelsessystem i den kritiske fravænningsperiode. Det har man glemt i den fantastiske produktivitetsstigning, der er sket gennem årtier. Her fortæller vi om betydningen af at vide, hvad der sker i mavesæk og tyndtarm, og betydningen af valget af proteinkilde. Vi fortæller, hvordan man kan undvære zink, undgå diarré og endda opnå højere tilvækst ved et højt proteinindhold i foderet.

Efterhånden som protein-indholdet sænkes og dermed ABC4 værdien, øges foderindtag og daglig tilvækst. Ved at ændre proteinkilden, så proteinindholdet kan øges op til 21,7 %, samtidig med at ABC4 værdien falder, når grisen vejer 4-12 kg, bliver det muligt at opnå et foderindtag og en daglig tilvækst, der  udnytter grisens potentiale, specielt i slutfasen 12-28 kg, hvor forsøg har vist, at den daglige tilvækst ligger på 700-739 g. Ved høje ABC4 værdier i foderet ligger den daglige tilvækst på ca. 650 g. 

Forsøg har vist, at den største effekt på foderoptag og tilvækst ikke ses i den vækstperiode, hvor smågrisene får tildelt AX3. Den store forskel bliver synlig i sidste fase, hvor grisen har opbygget et bedre vækstpotentiale og evne til at fordøje store mængder af almindelige proteinkilder.

Uden ZnO er der stor risiko for at få fravænningsdiarré. En meget brugt strategi til at reducere fravænningsdiarré er at sænke niveauet af råprotein i foderet og supplere med optagelige  syntetiske aminosyrer. Dermed bliver fordøjelsessystemet i fravænningsgrisen ikke så udfordret.  Produktionen af pepsin og de øvrige fordøjelsesenzymer kan bedre følge med og mængden af ufordøjet protein i tyktarmen reduceres, hvilket nedsætter risikoen for diarre betydeligt. ”Denne praksis udnytter bare ikke grisens vækstpotentiale,” udtaler Gilles Langeoire, Ingénieur Conseil, Frankrig, og fortsætter ”hvis man derimod arbejder med højt omsættelige fodermidler og foderets ABC4-værdi (Acid Binding Capacity ved pH 4), kan man få både tilvækst og nedsætte risikoen for diarre ved fravænning.”

Nedsyring af vand

Nedsyring af drikkevandet kan være en god idé til at kontrollere kimtallet. ”Efter min mening er den mikrobielle kvalitet af drikkevandet i stalden ekstrem vigtig”, siger Gilles Langeoire og fortsætter ”nedsyret vand med pH under 5 betragtes som mere sikkert end vand med pH over 6, fordi risikoen for at forurene med bakterier mindskes, da lav pH reducerer bakteriel vækst. De fleste midler til nedsyring er et miks af uorganiske og organiske syrer, der renser rørene og nedsætter vandets pH. For lav pH kan imidlertid hæmme drikkelysten. Men nedsyring af drikkevandet har ikke effekt på foderets ABC4-værdi.”

Eksempel: Ved anvendelse af syre i vandet skal fravænningsgrisen drikke 10 liter vand for hvert kg foder for at have effekt på foderets ABC4-værdi. Normalt vandforbrug er 2,5 liter vand pr. kg foder som gennemsnit i fravænningsperioden.

 

ABC4 og proteinniveau i foder har indflydelse på foderindtag og daglig tilvækst

Der er mange forsøg, der viser at lavt protein-indhold i foderet til fravænningsgrise reducerer diarré. Forsøgene viser imidlertid også, at den daglige tilvækst reduceres og dermed afgangsvægten fra stalden. Fig. 1 er en sammenstilling af 6 forsøg for at illustrere den kombinerede effekt af indholdet af råprotein og foderets ABC4 værdi i   foderet (alle uden zink) til 4-12 kg grise på foderindtag og daglig tilvækst i slutfasen, 12-28 kg. 

Styring af ABC4 i foder

Foderets ABC4 har stor betydning for, hvor belastet fravænningsgrisen er med at nedsyre foderet til den optimale pH i mavesækken, som beskrevet i denne artikel >> 

Jo lavere ABC4 værdi foderet har, jo mindre saltsyre skal der frigives i mavesækken for at opnå den optimale pH.

 

 

”Når pH i mavesækken er for høj, vil mængden af ufordøjet protein, der kan fermenteres i tyktarmen, stige. Det giver de patogene bakterier i tarmen gode vilkår og dermed øges risikoen for fravænningsdiarre,” siger chefforsker Francesc Molist fra Schothorst i Holland. Anbefalingen til 4-10 kg grise er 140 – 200 meq/kg og 10-16 kg er 200-250 meq/kg. 

”Lavere ABC4-værdier kan på kort sigt give nedsat ædelyst. Den langsigtede effekt kan være demineralisering af knoglerne med benbrud til følge,” siger Gilles Langeoire. 

ABC4 værdien i foderet kan påvirkes direkte gennem valg af foder ingredienser. Dette er illustreret i Fig. 2, der er udarbejdet ved hjælp af www.animine.eu/abc4-calculator. Standardfoderet (4-10 kg) har 20,5 % råprotein, 2.500 mg ZnO og 1,5 % syre. Når ZnO fjernes, sænkes ABC4 en del, men ikke tilstrækkeligt til at nå det optimale niveau. 

 

 

Ved at ændre proteinkilde fra HP300 til AX3 opnås en meget stor reduktion, der faktisk trækker ABC4 værdien under det optimale niveau. Ændres syretilsætning fra at have en nedsyrende effekt til udelukkende at være probiotisk, kommer ABC4 værdien op i det optimale niveau. Som det ses af Fig. 2 kan et zinkholdigt foder godt overholde det anbefalede ABC4 niveau, blot proteinkilden er AX3.

Det optimale ABC4 niveau kan altså opnås i et zinkfrit foder uden at bruge store mængder syre, men udelukkende ved at vælge den rette proteinkilde. Se også denne artikel >>

Forsinket effekt

Den skitserede foderstrategi til erstatning for zink, men stadig med et højt niveau af råprotein, kan gennemføres ved at anvende AX3 som proteinkilde indtil 12-16 kg. Forsøg har vist, at den største effekt på foderoptag og tilvækst ikke ses i den vækstperiode, hvor smågrisene får tildelt AX3. Den store forskel bliver synlig i sidste fase, hvor grisen har opbygget et bedre vækstpotentiale og evne til at fordøje store mængder af almindelige protein-kilder, se Fig. 3.

 

    FAKTABOKS - AX3 Digest

  • AX3 er et raffineret protein med en lav syrebindingskapacitet, pH 4,1
  • AX3 øger sundhed, tilvækst og trivelighed hos grise og fjerkræ
  • AX3 produceres af TripleA ved en unik raffinering med vand

 

Artiklen blev først bragt i LandbrugsAvisen

Kontakt os i dag og få mere viden om hvordan du udfaser medicinsk zink mest effektivt.

Bjarne Brixen, Site Manager Hornsyld Købmandsgård

Lars Kristensen

lkr@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7040
Mobil: 6049 1223

Lars Kristensen, Salgschef, Svin

Aloys Laue

ala@hk-hornsyld.dk
Mobil: 6011 1363

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård

Torben Skov Ancker

tsa@hk-hornsyld.dk
Direkte: 7214 7011
Mobil: 2527 7311

Aloys Laue, Technical Sales Manager Hornsyld Købmandsgård